profile-image

Админ БМДИ

zokhikhsuren@itpd.mn

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

7. Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх

7. Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх

6. Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах

6. Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах

5. Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах

5. Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах

4. Чанартай боловсролыг дэмжих

4. Чанартай боловсролыг дэмжих

3. Эрүүл мэндийг дэмжих

3. Эрүүл мэндийг дэмжих

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.