profile-image

Админ БМДИ

zokhikhsuren@itpd.mn

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

12. Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих

12. Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих

11. Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих

11. Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих

10. Тэгш бус байдлыг бууруулах

10. Тэгш бус байдлыг бууруулах

9. Инноваци болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх

9. Инноваци болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх

8. Зохистой хөдөлмөр ба эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих

8. Зохистой хөдөлмөр ба эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.