profile-image

Админ БМДИ

zokhikhsuren@itpd.mn

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

17. Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх

17. Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх

16. Энх тайван, шударга ёсыг цогцлоох

16. Энх тайван, шударга ёсыг цогцлоох

15. Хуурай газрын эко системийг хамгаалах

15. Хуурай газрын эко системийг хамгаалах

14.Далай тэнгисийн нөөцийг хамгаалах

14.Далай тэнгисийн нөөцийг хамгаалах

13. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг багасгах

13. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг багасгах

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.