profile-image

Админ БМДИ

zokhikhsuren@itpd.mn

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн боловсрол

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам Энэхүү тайлангаар танилцуулж буй суурь судалгааны ажлын зорилго нь эхний хувилбараар Монгол Улсад 1997-2005 онд хэрэгжсэн “Бүх нийтийн экологийн боловсрол” үндэсний х ......

Аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны асуудлуудын талаарх ойлголт, мэдлэг, хандлагын суурь су ...

Эрдэм шинжилгээ Энэхүү судалгаа нь аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны асуудлуудын талаарх мэдлэг, ойлголт, ерөнхий хандлага, байгаль орчинтой холбоотой менежментийн тогтолоо, стандартуудын талаар суурь мэдлэг, эрэл ......

“Ус” сэдвийн үнэлгээний гарын авлага

Эко сургуулийн хүрээлэн Бид өдөр тутамдаа ус уух, гараа угаах зэргээр усыг өргөнөөр хэрэглэдэг. Түүнээс гадна бидний идэж буй ногоо жимсний услах, уншиж байгаа номны цаасыг хийхэд гээд бүхийд зүйлд ус ашигладаг. Усгү ......

Хүүхдийн зусланд зориулсан сургалтын хөтөлбөр, хөтөч

Экологийн боловсрол Байгаль орчноо хайрлан хамгаалах тухай өнөөдөр багагүй ярьж олон төрлийн арга хэмжээг төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд, хувь хүмүү ......

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо, ISО 14000 стандартыг нэвтрүүлэх үндэсний стратеги 2016

Байгаль орчин Энэхүү стратегийн баримт бичгийг Швейцарын хөгжлийн агентлаг (SDC)-ийн санхүүжилтээр Германы Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)-ээс хэрэгжүүлж буй Тогтвортой хөгжлийн боловсрол (ESD) төслийн хүр ......

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.