profile-image

Батсайхан Баасантогтох

baasantogtokh@itpd.mn

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

ДЭЛХИЙН ЗОРИЛГУУД ХООЛНЫ ТӨСӨЛ ТАВАГ БҮР ТҮҮХ ӨГҮҮЛДЭГ

2015 оны 9 сард НҮБ-ын гишүүн 193 улс орон Тогтвортой хөгжлийн зорилго (ТХЗ) буюу хүмүүст танигдсанаар Дэлхийн зорилгуудад нэгдсэн. Энэхүү 2030 он хүртэлх хөтөлбөр нь дараагийн 15 жилийн хөгжлийг чиглүүлж ядуурлыг устгах, уур ......

Тогтвортой хөгжлийн дэлхийн зорилгууд

Сурагчид анги танхимд орж ирэхэд дараах асуулт тэдэнд харагдана: "Өнөөдөр дэлхийн хүмүүст нүүрлээд байгаа хамгийн том бэрхшээл юу вэ?"

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ДЭЛХИЙН ЗОРИЛТУУД

Сурагчид танхимд орж ирэхэд дараах асуулт тэдэнд харагдана: “Манай орон нутагт/ манай улсад/ дэлхий дахинд нүүрлээд байгаа хамгийн том асуудлууд юу вэ?” (зохимжит байдлаар өөрчилж болно)

ХЭРХЭН ӨДӨР БҮРИЙГ ДЭЛХИЙН ХҮҮХДИЙН ӨДӨР БОЛГОХ ВЭ? ДЭЛХИЙН ХҮҮХДИЙН ӨДӨРТ ЗОРИУЛСАН ХИЧЭ ...

конвенц нь олон улсын хуулийн гэрээ бөгөөд хүүхдийн тодорхой эрхүүдийг тунхагладаг юм. “Эрх” бол хүүхэд бүрийн эдлэх ёстой зүйл юм. Бүх хүүхдүүд ижил эрхтэй.

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.