profile-image

Батсайхан Баасантогтох

baasantogtokh@itpd.mn

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

Миний зогсож буй цэгээс Төслийн танилцуулга

Эмэгтэйчүүд улс төр, эдийн засаг ба нийтийн талбарт оролцох бодит боломжтой байх, дуу хоолойгоо гаргах тэгш боломжийг эдлэхэд нь охид, эмэгтэйчүүдийг урамшуулан дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах боломжийг олгох төсөл юм.

Миний зогсож буй цэгээс Дэлхийн хөгжлийн зорилгуудад зориулсан Жендэрийн тэгш байдлын тө ...

Бэлтгэл: Судалгаа авах хуудсыг (Хавсралт 3) сурагчдын тоогоор хувилна. Видеог үзүүлэхээр бэлтгэх, эсвэл уншихаар текстийг бэлтгэх

Эрхэм зорилго: Жендэрийн эрх тэгш байдал

Хичээлийг хэлэлцүүлгийн асуултаар эхэлнэ. Сурагчдаас дараах асуултыг асууна: “Өөрийгөө аливаа нэг бүлгийн нэг хэсэг гэж мэдэрч байсан үеийнхээ талаар бод. Яагаад тухайн бүлэгт багтсан гэж мэдэрсэн бэ? Тухайн бүлгийн ......

Эрчим хүч ба Тогтвортой хөгжлийн төлөөх Дэлхийн зорилгууд

Даалгаврыг танилцуулж тайлбарлана. Өнөөдрийн дэлхий ертөнцөд хүн бүрт эрчим хүч ямар чухал болох, мөн дэлхийн хамгийн ядуу амьдардаг хүмүүсийг эрчим хүчээр хангах талаар ямар ажил хийгдэж байгаа талаар олж мэднэ гэдг ......

Дэлхийн зорилгуудад чиглэсэн Эрчим хүчний төсөл

Хэрэв та бусад сургуулиудтай хамтран ажиллаж байгаа бол сургууль тус бүрээс бүлэг сурагчид төслийг удирдах ба тэдгээр хүүхдүүд “Эко-Дайчин” үүргийг гүйцэтгэх ба хяналтан дор цахим шуудангаар хоорондоо харилцаж бол ......

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.