profile-image

Батсайхан Баасантогтох

baasantogtokh@itpd.mn

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

ХҮНИЙ ЭРХ БА ДЭЛХИЙ ДАХИНЫ ЗОРИЛГУУД

Хүний эрх нь хүн нэг бүрийн эрх, эрх чөлөөг сахин хамгаалангаа бид хэрхэн бусадтай хэрхэн амар амгалан амьдрахыг тодорхойлдог. Үүнийг тогтвортой энх тайван, хөгжил, аюулгүй байдлын заавал байх урьдач нөхцөл гэж үздэг.

Яагаад ийм олон хүүхэд сургуулийн гадна байна вэ?

Дасгал ажлаа эхлэхийн өмнө сурагчдад бид асуудлын мөрөөр мөшгих ба сэтгүүлч сурвалжлагч шиг бодох хэрэгтэй болохыг сануулна. Тэд хичээлийн туршид 5W ба 1Н-ийн (хэн, юуг, яагаад, хаана, хэзээ ба хэрхэн гэдэг асуултуудад ха ......

Боловсрол дэлхий ертөнцийг хувирган өөрчилж чадна

Сурагчдыг 3-4 багт хуваана. Баг бүр хүний биений хэлбэрийг гаргаж зурахыг хүснэ. Боловсролтой хүн ямар чанар, шинжтэй байхыг бодож олоод хүний биеийн зураг дотроо бичнэ.

Охид сургуульдаа үргэлжлүүлэн сурч чадвал хүн бүрт тустай

Наад зах нь дунд боловсрол шаардагддаг ажил мэргэжлүүдийг эзэмшсэн хүмүүсийн, эмч, хуульч, сэтгүүлч, багш, судаач, инженер гэх мэт ажлаа хийж байгааг харуулсан зарим нэг зургийг үзүүлнэ, эсвэл тарааж өгнө. Эдгээр хүмүүс ......

Хос хэл (Олон хэлтний ангуучлал)

Энэ хичээлээр сурагчидтай хийх хэлэлцүүлгийн үеэр сурагчдын амьдрал, туршлагыг анхаарч мэдрэмжтэй чиглүүлвэл зохистой. Хүүхдүүдийг өөрсдийн санаа бодол, туршлагыг хуваалцахад аюулгүй байх орчныг бүрдүүлэхийг хичээ ......

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.