profile-image

Элбэгбат Будбат

ebudbat@gmail.com

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

Тогтвортой хөгжлийн цэцэрлэг дэхь үзэл баримтлал

цэцэрлэг бүр тогвортой хөгжлийн дэмжин үйл ажиллагаа явуулах ёстой.

Тогтвортой хөгжлийн цэцэрлэг дэхь үзэл баримтлал

цэцэрлэг бүр тогвортой хөгжлийн дэмжин үйл ажиллагаа явуулах ёстой.

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.