Цэцэрлэг

"Могой шоо"-гоор хүүхдийг хөгжүүлэх арга зүй

Орчин үед хүүхдүүд гар утас ихээр тоглож байгаа бөгөөд энэ байдлыг анхаарч, хүүхдийн сэтгэхүй сонирхолд нийцсэн арга зүйн шинэчлэл хийх шаардлага багш бидний өмнө тулгараад байна. Хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд хүүхдийн ......

Тогтвортой хөгжил, тогтвортой боловсрол

тогтовортой хөгжлийн хүрээнд хийсэн цэцэрлэгийн ногоон байгууламжийн талаар хйисэн ажлын зургийг орууллаа.

Тогтвортой хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсрол

тогтвортой хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсрол цэцэрлэг дээр хэрэгжиж буй байдал

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.