Дэлхийн хамгийн том хичээл

Тогтвортой хөгжлийн дэлхийн зорилгууд

Сурагчид анги танхимд орж ирэхэд дараах асуулт тэдэнд харагдана: "Өнөөдөр дэлхийн хүмүүст нүүрлээд байгаа хамгийн том бэрхшээл юу вэ?"

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ДЭЛХИЙН ЗОРИЛТУУД

Сурагчид танхимд орж ирэхэд дараах асуулт тэдэнд харагдана: “Манай орон нутагт/ манай улсад/ дэлхий дахинд нүүрлээд байгаа хамгийн том асуудлууд юу вэ?” (зохимжит байдлаар өөрчилж болно)

ХЭРХЭН ӨДӨР БҮРИЙГ ДЭЛХИЙН ХҮҮХДИЙН ӨДӨР БОЛГОХ ВЭ? ДЭЛХИЙН ХҮҮХДИЙН ӨДӨРТ ЗОРИУЛСАН ХИЧЭ ...

конвенц нь олон улсын хуулийн гэрээ бөгөөд хүүхдийн тодорхой эрхүүдийг тунхагладаг юм. “Эрх” бол хүүхэд бүрийн эдлэх ёстой зүйл юм. Бүх хүүхдүүд ижил эрхтэй.

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.