Дэлхийн хамгийн том хичээл

ӨЛСГӨЛӨНГИЙН ЭСРЭГ ТЭМЦЭЛД НӨӨЦ БОЛОЛЦООГ ҮЙЛ ХЭРЭГ БОЛГОН ХУВИРГАХ НЬ

2015 оны 9 сард НҮБ-ын 193 гишүүн орон Тогтвортой хөгжлийн зорилго (ТХЗ) буюу хүмүүст танигдсанаар Дэлхийн зорилгуудад нэгдсэн.

ХООЛНЫ ХҮНЛЭГ ТӨРХ НИЙГМИЙН УХААНТАЙ ХОЛБОХ НЬ

Хичээл эхлэхэд сурагчдын бөглөсөн “Таваг бүр түүх өгүүлдэг” дасгалын хуудсыг эргэн харж, тэр тавганд байгаа хоолны нэг орцыг сонгохыг хүснэ.

ХҮНСНИЙ ШИНЭЧЛЭЛ: БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭЛТЭЙ ХОЛБОХ НЬ

Дэлхийн зорилтуудын талаарх ойлголтыг сайжруулахын тулд багш сурган хүмүүжүүлэгчид сурагчдын бодит амьдрал дээрх хүнс цуглуулах, хоол бэлтгэх зан үйлийг 3, 11-р зорилтуудтай холбох боломжтой. Видеон дээр гарч буй Хоты ......

ХЭЛ БИЧИГ, АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛЭЭР ДАМЖУУЛАН ЦАГ УУРЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР СУДЛАХ НЬ

Судалгааг танилцуулахын тулд 17 Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд буюу Дэлхийн зорилгуудыг эргэн санаж (хавсралт А) сурагчдыг “Хоол” төслийн хүрээнд үнэлсэн хоол хүнсэн дээрээ тулгуурлан авч байсан амлалт үүргээ эргэн с ......

ДЭЛХИЙН ЗОРИЛГУУД ХООЛНЫ ТӨСӨЛ ТАВАГ БҮР ТҮҮХ ӨГҮҮЛДЭГ

2015 оны 9 сард НҮБ-ын гишүүн 193 улс орон Тогтвортой хөгжлийн зорилго (ТХЗ) буюу хүмүүст танигдсанаар Дэлхийн зорилгуудад нэгдсэн. Энэхүү 2030 он хүртэлх хөтөлбөр нь дараагийн 15 жилийн хөгжлийг чиглүүлж ядуурлыг устгах, уур ......

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.