Дэлхийн хамгийн том хичээл

НИЙТЛЭГ УХАГДАХУУНУУДЫГ СОРИХ НЬ Том зургаар харах нь-Нэгдүгээр хичээл

Энэхүү хичээл нь манай эдийн засаг ямар зарчмаар ажиллах боломжтой талаар (энэ нь Тойрог эдийн засаг) сурагчдад танилцуулах цуврал хичээлийн нэг хэсэг юм. Энэхүү цуврал нь Тойрог эдийн засаг нь одоогийнхоос юугаараа я ......

Хязгаарлагдмал баялгийн сорилтыг ухаарах нь Дүр зургийг өргөн хүрээнд томоор харах нь – 3 ...

Энэхүү хичээл нь манай эдийн засаг ямар зарчмаар ажиллах боломжтой талаар (энэ нь Тойрог эдийн засаг) сурагчдад танилцуулах цуврал хичээлийн нэг хэсэг юм. Энэхүү цуврал нь Тойрог эдийн засаг нь одоогийнхоос юугаараа я ......

Зугаалгын цүнх үү, зугталтын цүнх үү?

Энэ хичээлээр сурагчидтай хийх хэлэлцүүлгийн үеэр сурагчдын амьдрал, туршлагыг анхаарч мэдрэмжтэй чиглүүлвэл зохистой. Хүүхдүүдийг өөрсдийн санаа бодол, туршлагыг хуваалцахад аюулгүй байх орчныг бүрдүүлэхийг хичээ ......

Шилжилт хөдөлгөөн бол бидний хамтын түүхийн нэг хэсэг

Энэ хичээлээр сурагчидтай хийх хэлэлцүүлгийн үеэр сурагчдын амьдрал, туршлагыг анхаарч мэдрэмжтэй чиглүүлвэл зохистой. Хүүхдүүдийг өөрсдийн санаа бодол, туршлагыг хуваалцахад аюулгүй байх орчныг бүрдүүлэхийг хичээ ......

ОРШИН СУУГАА ГАЗАРТ НЬ ҮЙЛДЭГДЭЖ БАЙГАА ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ ОЙЛГОХ НЬ

Хүчирхийллийн тухай хэлэлцэж эхэлнэ-Хүчирхийллийг ямар үгээр илэрхийлж, холбож байна вэ? Хүчирхийллийн илрэн гарах хэлбэрүүдийн талаар ярилцах, ингэхдээ өөрийн орон нутагт гардгаас эхлээд үндэсний, олон улсын мэдээн ......

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.