Дэлхийн хамгийн том хичээл

Миний зогсож буй цэгээс Дэлхийн хөгжлийн зорилгуудад зориулсан Жендэрийн тэгш байдлын тө ...

Бэлтгэл: Судалгаа авах хуудсыг (Хавсралт 3) сурагчдын тоогоор хувилна. Видеог үзүүлэхээр бэлтгэх, эсвэл уншихаар текстийг бэлтгэх

Эрхэм зорилго: Жендэрийн эрх тэгш байдал

Хичээлийг хэлэлцүүлгийн асуултаар эхэлнэ. Сурагчдаас дараах асуултыг асууна: “Өөрийгөө аливаа нэг бүлгийн нэг хэсэг гэж мэдэрч байсан үеийнхээ талаар бод. Яагаад тухайн бүлэгт багтсан гэж мэдэрсэн бэ? Тухайн бүлгийн ......

Эрчим хүч ба Тогтвортой хөгжлийн төлөөх Дэлхийн зорилгууд

Даалгаврыг танилцуулж тайлбарлана. Өнөөдрийн дэлхий ертөнцөд хүн бүрт эрчим хүч ямар чухал болох, мөн дэлхийн хамгийн ядуу амьдардаг хүмүүсийг эрчим хүчээр хангах талаар ямар ажил хийгдэж байгаа талаар олж мэднэ гэдг ......

Дэлхийн зорилгуудад чиглэсэн Эрчим хүчний төсөл

Хэрэв та бусад сургуулиудтай хамтран ажиллаж байгаа бол сургууль тус бүрээс бүлэг сурагчид төслийг удирдах ба тэдгээр хүүхдүүд “Эко-Дайчин” үүргийг гүйцэтгэх ба хяналтан дор цахим шуудангаар хоорондоо харилцаж бол ......

Сэргээгдэх эрчим хүчийг ойлгох нь

Сурагчдад Дэлхийн хамгийн том хичээл 2015 киноны 1-р хэсэг: Дэлхийн зорилгуудын удиртгал хэсгийг үзүүлээрэй.

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.