Цэс-Сайн туршлага

Тогтвортой хөгжлийн цэцэрлэг дэхь үзэл баримтлал

цэцэрлэг бүр тогвортой хөгжлийн дэмжин үйл ажиллагаа явуулах ёстой.

Тогтвортой хөгжлийн бодлого, тогтвортой хөгжлийн боловсролын хүрээнд манай цэцэрлэгийн ...

Алслагдсан хөдөөгийн малчдын 4-5 настай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн төвөөс алслагдмал, цэцэрлэгт тогтмол хамрагдаж чадахгүй байгаа 4-5 настай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сур ......

“ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ТОМ ХИЧЭЭЛ” САНААЧЛАГАД МОНГОЛ УЛС НЭГДЭХ

“Дэлхийн хамгийн том хичээл” санаачлага НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгуулага буюу ЮНЕСКО, НҮБ-ын Хүүхдийн сан болон бусад олон байгууллагуудын хамтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2015 оноос хойш дэлхийн олон о ......

Тогтвортой хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсрол

тогтвортой хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсрол цэцэрлэг дээр хэрэгжиж буй байдал

“Хүнсний ногооны фестиваль-2018”

ШХА-ын “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслөөс 2016 оноос эхлэн сургуулиудын дэргэдэх эко клубуудыг дэмжин ажиллаж клубуудын үйл ажиллагааг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулж, харилцан туршлага солилцох боломжийг б ......

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.