Цэс-Сайн туршлага

хүрээлэн буй орчин

бидний ирээдүй болсон хойч үеийнхний хэрэгцээ байгал орчин хүрээлэн буйг өөрчлөх, эрүүл нийгмийг бүтээх хүүхэд бүр хөгжих орчин чөлөөтэй сонирхолтой байж шинийг эрэлхийлэх

Тогтвортой хөгжил

Хогоо ангилан хийх тухай

Тогтвортой хөгжил боловсролын хүрээнд

Миний бодлоор байгаль нийгмийн хүчин зүйлсийг тэнцвэртэй байлгах нь тогтвортой хөгжил гэж бодож байна.

Тогтвортой хөгжил боловсролын хүрээнд

Миний бодлоор байгаль нийгмийн хүчин зүйлсийг тэнцвэртэй байлгах нь тогтвортой хөгжил гэж бодож байна.

Тогтвортой хөгжлийн цэцэрлэг дэхь үзэл баримтлал

цэцэрлэг бүр тогвортой хөгжлийн дэмжин үйл ажиллагаа явуулах ёстой.

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.