Цэс-Сайн туршлага

Тогтвортой хөгжил боловсролын хүрээнд

Миний бодлоор байгаль нийгмийн хүчин зүйлсийг тэнцвэртэй байлгах нь тогтвортой хөгжил гэж бодож байна.

Тогтвортой хөгжлийн цэцэрлэг дэхь үзэл баримтлал

цэцэрлэг бүр тогвортой хөгжлийн дэмжин үйл ажиллагаа явуулах ёстой.

Тогтвортой хөгжлийн цэцэрлэг дэхь үзэл баримтлал

цэцэрлэг бүр тогвортой хөгжлийн дэмжин үйл ажиллагаа явуулах ёстой.

Тогтвортой хөгжлийн бодлого, тогтвортой хөгжлийн боловсролын хүрээнд манай цэцэрлэгийн ...

Алслагдсан хөдөөгийн малчдын 4-5 настай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн төвөөс алслагдмал, цэцэрлэгт тогтмол хамрагдаж чадахгүй байгаа 4-5 настай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сур ......

“ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ТОМ ХИЧЭЭЛ” САНААЧЛАГАД МОНГОЛ УЛС НЭГДЭХ

“Дэлхийн хамгийн том хичээл” санаачлага НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгуулага буюу ЮНЕСКО, НҮБ-ын Хүүхдийн сан болон бусад олон байгууллагуудын хамтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2015 оноос хойш дэлхийн олон о ......

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.