Цэс-Сайн туршлага

Зорилго: 17 Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх

Зорилго: 17 Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх Тогтвортой хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр манай цэцэрлэг багш ажилчдын дунд сургалт зохион байгуулсан. Энэхүү сургалтыг зохион байгуулсанаар дара ......

"Могой шоо"-гоор хүүхдийг хөгжүүлэх арга зүй

Орчин үед хүүхдүүд гар утас ихээр тоглож байгаа бөгөөд энэ байдлыг анхаарч, хүүхдийн сэтгэхүй сонирхолд нийцсэн арга зүйн шинэчлэл хийх шаардлага багш бидний өмнө тулгараад байна. Хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд хүүхдийн ......

Тогтвортой хөгжил бидний хүрээнд

Хүн болох багаасаа Хүлэг болох унаганаасаа СӨБ-ийн тогтвортой хөгжлийн боловсролыг хангахад хүн нэг бүрийн оролцоо, хандлага чухал бөгөөд бага наснаас нь төлөвшүүлж хөгжүүлэх нь бидний үүрэг юм

Serena Williams introduces The Worlds Largest Lesson MGL VOICE

Serena Williams introduces The Worlds Largest Lesson MGL VOICE

Тогтвортой хөгжил, тогтвортой боловсрол

тогтовортой хөгжлийн хүрээнд хийсэн цэцэрлэгийн ногоон байгууламжийн талаар хйисэн ажлын зургийг орууллаа.

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.