Цэс-Сайн туршлага

Serena Williams introduces The Worlds Largest Lesson MGL VOICE

Serena Williams introduces The Worlds Largest Lesson MGL VOICE

Тогтвортой хөгжил, тогтвортой боловсрол

тогтовортой хөгжлийн хүрээнд хийсэн цэцэрлэгийн ногоон байгууламжийн талаар хйисэн ажлын зургийг орууллаа.

хүрээлэн буй орчин

бидний ирээдүй болсон хойч үеийнхний хэрэгцээ байгал орчин хүрээлэн буйг өөрчлөх, эрүүл нийгмийг бүтээх хүүхэд бүр хөгжих орчин чөлөөтэй сонирхолтой байж шинийг эрэлхийлэх

Тогтвортой хөгжил

Хогоо ангилан хийх тухай

Тогтвортой хөгжил боловсролын хүрээнд

Миний бодлоор байгаль нийгмийн хүчин зүйлсийг тэнцвэртэй байлгах нь тогтвортой хөгжил гэж бодож байна.

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.