НүүрHeleltsuulegФорумын хэлэлцүүлэг-1

Хэлэлцүүлэг

Форумын хэлэлцүүлэг-1

2022-05-31
2022-05-31
Сэтгэгдэл2

Таны үзэж байгаагаар Монгол улсын хувьд “Бодлогыг уялдуулах”, “Суралцахуйн орчныг хувирган өөрчлөх”, “Сурган хүмүүжүүлэгчдийг чадавхжуулах”, “Хүүхэд залуучуудад боломж, эрх мэдлийг олгох”, “Орон нутгийн түвшин дэх үйл хэргийг эрчимжүүлэх” гэсэн тэргүүлэх чиглэлийн аль нь нэн чухал вэ?

Сэтгэгдэл

  • esd

    22-05-31

    миний бодлоор Сурган хүмүүжүүлэгчдийг чадавхжуулах нь чухал

  • esd

    22-05-31

    Сайн байна уу