НүүрФорумын хэлэлцүүлэг-2

Хэлэлцүүлэг

Форумын хэлэлцүүлэг-2

Таны бодлоор ТХБ-ын төлөө түншлэх, хамтарч ажиллах хамгийн сайн арга замыг юу гэж үзэж байна.

Сэтгэгдэл